Екопътека Невястата

Екопътека Невястата

Екопътека Невястата се намира за 5 км от град Смолян. Дълга е 900 метра.